Paweł Wachułka - Kandydat do Rady Miasta Gdańska, nr 10 na liście PO

 

"Jesteś tym, co robisz - a nie tym, co mówisz, że zrobisz."

(Carl Gustav Jung)

 

Szanowni Państwo,

 

Mandat Radnego Miasta Gdańska, który mogę otrzymać dzięki Państwa zaufaniu, pozwoli mi na dalsze realizowanie ważnych projektów mając na uwadze bezpieczeństwo, rekreację i atrakcyjność naszych dzielnic.

 

Na podstawie dotychczasowych rozmów z mieszkańcami, a także w oparciu o własne obserwacje i doświadczenia zdobyte w Radzie Dzielnicy Zaspa Młyniec, pragnę przedstawić Państwu tematy, z którymi chciałbym się zmierzyć w najbliższej kadencji Rady Miasta.

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:


Znalezienie rozwiązania na trudną sytuację pasa startowego na Zaspie Młyniec oraz wspieranie działań dotyczących zagospodarowania i estetyki tego terenu


Remont istniejących chodników, jak również utworzenie nowych w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców oraz wymiana nawierzchni ulic


Rewitalizacja przejść podziemnych, w szczególności tunelu pod ul. Chłopską znajdującego się w okolicy „Zielonego Rynku” na Przymorzu oraz tunelu pod ul. Rzeczpospolitej w okolicy ETC na Zaspie


Stworzenie spacerowych promenad wraz ze ścieżkami rowerowymi w kierunku plaży miejskiej


Modernizacja parków, placów zabaw i boisk sportowych


Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez stworzenie całodobowego systemu monitoringu dzielnic zintegrowanego z patrolami policji i straży miejskiej


Zlikwidowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (m.in. budowa wind w przejściach podziemnych i wiaduktach)


Wsparcie inicjatywy mającej na celu utworzenie Rady Dzielnicy na Przymorzu


Zwiększenie ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach publicznych dla naszych najmłodszych mieszkańców


Zadbanie o aktywność naszych najstarszych mieszkańców poprzez tworzenie kółek zainteresowań, klubów seniora


Rozbudowa istniejących i budowa nowych siłowni zewnętrznych


Promowanie oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorców (m.in. upraszczanie procedur, wykorzystywanie środków unijnych)